15.10.2016
   Výstava v Kvasinách


Solnice Tisk článku  

První písemná zmínka o Solnici je již z roku 1321, kdy držitel a pán Jan z Meziříčí daroval kostelní podací v Solnici Zderazskému klášteru, konventu Křížovníků s červenou hvězdou. V tu doby byla Solnice pravděpodobně hradiskem.
V roce 1559 solnické kostelní podací darovali Meziříčtí bratři Jan a Vznata ze Skuhrova pražskému řádu Cyriaků (Cyriaci byli křižovníci s červeným srdcem - bratří řehole kajícího svatého Augustina blahoslovených mučedníků). Cyriaci vlastnili v Solnici klášter, který podle písemných záznamů vypálili husté při svých výpadech po Čechách.
Město Solnice pravděpodobně vzniklo na obchodní cestě, která spojovala pobaltské země se západními a jižními zeměmi. Solnice už od samého začátku byla svým plošným založením (soustředěním domů kolem náměstí) městem.
Roku 1386 darovali bratří Meziříčtí Jan a Jaroslav městu plné právo hradecké. Podle tohoto práva byli obyvatelé města „osvobození od všech robot a podělků a zdejší krčmáři od všeho cla“. Od tohoto roku je Solnice považována za plnoprávné město.

místní pamětihodnosti:
Barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele z let 1681 – 1686. V létech 1869 – 1670
byl pseudoslohově opraven. Hlavní oltář je z roku 1717, cínová křtitelnice pochází z roku 1591 a varhany z roku 1766. Přilehl fara je z 2. poloviny 17. století.
Na hřbitově je novorenesanční kostel Nejsvětějšího srdce Páně z let 1903 – 1904.
V současné době je ve stavu, kdy by potřeboval opravu, jeho zařízení je vystěhováno a proto není přístupný veřejnosti.
Radnice empírového slohu pochází z let 1829 – 1835. Na náměstí před radnicí stojí Mariánský sloup z roku 1714.
Na břehu úvozu polní cesty jihovýchodně od města je smírčí kamenný kříž.

kulturní a společenské akce:
Pouť – 16. července nebo první neděli po 16. 7.
Solnická solná stezka – červen, turistický pochod
Paleta – setkání mentálně postižených

možnosti sportovního vyžití:
Za sokolovnou je víceúčelové hřiště – fotbal, atletická dráha.
Vedle hřiště je požární nádrž, ve které je možné se na vlastní nebezpečí koupat a moderní kuželna se dvěma dráhami.
Na kuželnu navazuje restaurace a turistická ubytovna.
Volejbalové a tenisové kurty jsou u vlakového nádraží.

ubytování:
Turistická ubytovna – Komenského ul. 594
Penzion Na Zámečku

občerstvení a stravování:
Staročeská restaurace – Masarykovo nám. 5, non stop
Společenský dům – Družstevní 555, po-pá
Restaurant – Club „U kocoura“ – Vašátkova 26,
Restaurace Čerpací stanice – Dobrušská ul.
Restaurace Kuželna – Komenského 594

důležité spojení:
Obecní úřad – 517 01 Solnice, tel.: 494 596 151, tel.: 494 596 430
Lékař – tel: 494 596 742
Železniční stanice Solnice – České dráhy, tel.: 494 596 161

Více informací naleznete na stránkách http://www.solnice.cz

   
    © www.mikroregion-bela.cz a TH SOFT 2019      
created by Jiří Trojan 01/2011