"Máme se čím pochlubit"

 

   

 

DSO Mikroregion Bělá, v rámci projektu „Máme se čím pochlubit“, reg.č. CZ.3.22/3.3.02/14.04257, zajistil zhotovení propagačních materiálů – skládaček jednotlivých obcí mikroregionu, tj. Bílého Újezda, Osečnice, Kvasin, Skuhrova nad Bělou a Solnice. Skládačky budou k dispozici jednak na jednotlivých obecních úřadech a dále v informačních centrech v okolí. Jsou k dispozici v česko – polské mutaci a budou rovněž u partnera projektu – Gminy Klodzko.

PROPAGAČNÍ MATERIÁL.pdf 

 

Projekt Mikroregionu Bělá CZ.3.22/3.3.02/14.04257 „Máme se čím pochlubit“ dospěl do finále

Od prosince 2014 do dubna 2015 probíhal zmíněný projekt v následujících aktivitách:

 

a)    Vydání skládačky v CZ/PL mutaci – 2000 ks, spočívající ve výrobě papírových desek s chlopněmi, do kterých jsou vloženy propagační materiály o jednotlivých obcích. Tyto byly distribuovány po IC u nás i do území Partnera

b)    Byla vyrobena projektová trička – 100 ks, zejména pro účastníky dvoudenního setkání

c)    Výtvarná soutěž s výstavkou prací a doplňkovým programem na území partnera Gminy Klodzko v polských Oldrzychowicích – 10.12.2014

d)    Výtvarná soutěž s výstavkou prací a doplňkovým programem na území žadatele ve Skuhrově n.B. – 19.2.2015

e)    Dvoudenní konference 17.4 – 18.4.2015 ve Skuhrově n.B. s prohlídkou realizovaných projektů na území DSO Mikroregion Bělá a prezentací projektových možností

V průběhu projektu proběhly 2 konzultační schůzky zejména na polské straně a dále probíhala mailová i telefonická komunikace před konáním jednotlivých akcí.

Polský partner se aktivně účastnil všech aktivit projektu, dodržel dohodnuté termíny i počty účastníků a spolupráci v rámci projektu lze označit jako velmi dobrou s perspektivou dalších společných akcí.

 

V závěru dvoudenního setkání se žadatel i partner dohodli na možných aktivitách pokračování projektu a to formou individuální spolupráce jednotlivých obcí Mikroregionu Bělá nebo na možnosti podání společné žádosti v novém programovacím období.

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.mikroregion-bela.cz 25. 3. 2019, 04:13