Činnost mikroregionu v roce 2016

Výroční valná hromada DSO Mikroregion Bělá – bylo to prima.

V pátek 25. 11. 2016 se v prostorách Společenského domu v Solnici konala valná hromada DSO Mikroregionu Běla, která po oficiálním programu jednání členů DSO, byla doplněna o pozvané hosty z řad sdružených obcí a  následně  zpestřena společenským odpolednem plným netradičních soutěžních disciplín, při kterých zástupci jednotlivých obcí mohli poměřit své síly.

Nevšedním zážitkem bylo též podvečerní promítání fotek z projektových aktivit mikroregionu za uplynulých 17 let, což přineslo mnohé vzpomínky na společné akce se spřátelenými DSO mikroregiony z Čech i z Moravy. Tento typ schůze se na konci roku v našem DSO stává pěknou tradicí, která utužuje vztahy všech kooperujících obcí. Proto není divu, že jsme ve společných aktivitách tak dělní a po úspěšné premiéře našeho  společného podzimního  jarmarku se vrháme do dalšího společného CZ-PL projektu.

 

Stanislava Klengelová 

 

 

Fotografie naleznete zde: 1       2     

 


 Polsko – český projekt

Toto téma jsme diskutovali na minulých schůzích DSO. Nyní máme snad úplně jasno. Projekt „Všichni jsme součástí přírody a společnosti“ prošel výběrovými úskalími a po drobných doplněních, která zajistí polská strana, bude vydáno rozhodnutí k realizaci. Na poslední valné hromadě jsme informovali o jednotlivých aktivitách projektu a členové byli požádáni o pomoc při realizaci. Tato pomoc byla přislíbena a můžeme se již těšit na rozjezd projektu. Čeká nás vcelku náročný průběh,  a to již od ledna až do října příštího roku v následujích aktivitách:

 

1.Propagační materiály projektu = přínosem této aktivity budou společné  propagační předměty, pro účastníky jednotlivých aktivit, např. kongresů.

Česká strana bude poskytovat následující  předměty logované naším DSO a samozřejmě logy projektu:

60 ks paměť. USB flash ,

60 ks tašek na dokumenty,

120 ks termohrnků ,

120 ks reflexních přívěsků,

100 ks čepic s kšiltem ,

120 ks poznámkových bloků ,

60 ks bavlněné tašky ,

200 ks reflexní proužky ,

60 ks nákupní taška . 

PL partner rovněž poskytne obdobné propagační materiály.

Termíny: Objednání – konec roku 2016

 

 

 

2.Příklady dobré praxe

Aktivita, která se  skládá z organizace 2 kongresů: pro vedoucí představitele místních samospráv, pracovníky zodpovědné za ochranu životního prostředí  a pro lidi angažující se společensky/např. pro aktivisty z řad  místních spolků/

 1. kongres je organizován a financován  přes PL  - pro 120 lidí s účastí 24 osob z ČR, trvá jeden den. "Kongres sociálních iniciativ "v obci Oldřichovice-  v jeho  rámci budou představeny témata:

Obnova venkova jako metoda pro rozvoj venkovských oblastí v Polsku-ukazuje příklady osvědčených postupů na základě modelové vesnice,polsko-české-kulturní vlivy, sociální, ale i kulinářské vyvinuté v průběhu historie, bude ukázán venkovský veřejný prostor jako faktor zvyšující sociální integraci. Pro zajištění dobré znalosti o tématu pořadatel poskytne pro návštěvníky simultánní tlumočení. Vzhledem k celodenní akci bude zajištěno stravování pro všechny účastníky kongresu: přestávka na kávu, oběd,večeři. Partner z ČR si zajišťuje přepravu do PL.

 2.  kongres (dvoudenní) organizovaný,financovaný přes partnera z ČR ,60 os. za účasti 24 lidí z PL.  Jeden den se bude konat ve městě Skuhrov nad Bělou, budou prezentovány  řešení "Historie společenských aktivit na venkově" a"Systém hospodaření s odpady v Mikroregionu Bělá" . V další den se uskuteční návštěva ve třech obcích Mikroregionu….

Termíny:    PL-  sobota 11. 2. 2016   zájezd od   Oldřichovic      /součinnost všech obcí, 24 osob/

              ČR-  pátek – sobota 21. – 22. 4. 2017    /součinnost všech obcí/

 

 

 

3. Eko výrobky

EKO výrobky - tato akce bude zaměřena na  děti  ze 4 škol v mikroregionu Bělá a pro děti se zdravotním postižením z Ústavu Sociální péče pro mládež v Kvasinách a 5 základních škol z území obce Kłodzko. Účastníci této akce budou vytvářet různé předměty ze surovin získaných z odpadu - kovu, papíru, textilu, umělé hmoty, atd. Vyráběné věci (hračky, předměty denní potřeby, dekorativní předměty pro domácnost) budou vystaveny v  cyklech  14-denních výstav ve všech obcích Mikroregionu Bělá, tak ve školách hlavního partnera projektu Obce Kłodzko. Práce budou hodnoceny komisí podle zadaných kritérií. V průběhu výstav bude udělena cena po jedné ceně za nejlepší výstavní dílo vystavované partnery. (ČR partner bude financovat 18 ocenění včetně jednoho pro polskou stranu, PL partner bude financovat 16 oceněn včetně jednoho pro ČR stranu).

Termíny: stanovení pravidel konec roku 2016

 vyhlášení soutěže 9. 1. 2017 /součinnost s řediteli škol/ 

 Ukončení soutěže: 28. 2. 2017

 Vyhlášení výsledků: 9. 3. 2017

 Výstavky v obcích ČR:10.3. -  28.4.2017

 Převoz do Polska Výstavky v PL: 30. 4. – 28. 5. 2014

 

 

 

4. Tradice regionů

Aktivita- Tradice regionů je zařazena do projektu  s cílem ukázat PL- ČR tradice. Pro tuto činnost se budou konat 2 akce.

Jedna událost bude financovaná a zorganizována vedoucím partnerem z PL. Bude se konat v obci Żelaźnie během oslavy, kterým  je Festival sv. Martina, kde se uskuteční průvod sv. Martina,který vystoupí na šedém koni v rytířském brnění (od kostela sv. Martina), naplánované jsou i vystoupení lidových kapel, které představí různé typy lidové hudby, díky které je známa Obec Kłodzko.

Partner z ČR bude organizovat a financovat druhou část akce také zvanou jako „Tradice regionu“, která se bude konat v České republice za účasti 24 členové delegace z PL. Jedná se o tradiční pouť ve Skuhrově nad Bělou: Program se skládá z následujících částí: Příjezd rytíře Mutiny a jeho družiny na koních ,který je spojen s historií regionu,ukázky historického šermu, výstup hudeb. sk., ochutnávka současných i historických regionálních specialit.

 Cílem této aktivity je seznámit  obyvatele regionů PL a CZ s částí historie, tradicemi mikroregionu Bělá a Obcí Kłodzko.

Termíny: PL-   /součinnost všech obcí – celkem 24 účastníků/

              ČR – 12. 8. 2017 /součinnost všech obcí/

                  

 

5. Studijní návštěva

Studijní návštěva je cílovou aktivitou představující osvědčené postupy v oblastech, které projektoví partneři uznali za klíčové v návaznosti na 1. aktivitu, tj. Příklady dobré praxe. K dispozici budou dvě studijní návštěvy, jedna v ČR a jedna v PL.

První návštěva bude organizována a financována přes  PL partnera  a bude se konat v Dobkowie.  která je vzorovým modelem obce, je to obec oceněna řadou ocenění za práci na obnově obce a je dokonalým příkladem rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím iniciativ zdola, tedy místní lokality. Program návštěvy zahrnuje: Prezentace- Keramika v Dobków jako osvědčený postup v koherentní strategii pro rozvoj venkova, Mydlářství v Dobkowie- prezentace poskytuje přírodní a chemické znalosti s využitím místních zdrojů bylin, ukazuje profil účinku a vliv místní aktivity na zakázku pro konstrukci obce.Návšteva v Zagrodzie Sudeckiej- Výzkumního centra je zaměřena na odkázání poznatků o geologii, přírodě, včetně architektury Sudet. Jde o jedinečnou iniciativu v PL

měřítku. Nestátní organizace je moderním vzdělávacím centrem bez podpory.

Druhá návštěva do České republiky bude organizována a financována přes ČS Partnera. I tato  část v rámci projektu bude vycházet z "příkladů dobré praxe" a bude soustředěna na odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí v ČR.Program: skládka v Křovicích u Dobrušky (seznámení s provozem skládky,zákonné podmínky pro velkokapacitní skládky), třídění odpadů v místě Rychnovek v Jaroměři(praktická ukázka závěrečného třídění komunálního odpadu) - Výlet do společnosti v Jaroměři, která vyrábí stroje pro další zpracování tříděného odpadu.

Termíny: PL-     sobota 13. 5. 2017   /součinnost všech obcí - 24 osob/

              ČR-/úterý – středa/  19. a 20. 9. 2017 /součinnost všech obcí -?osob/

 

 

 

6.Náš společný kalendář

Cílem této aktivity je "spojit příjemné s užitečným“ a vytvořit stolní kalendář,  který bude obsahovat informace např. obrázky zajímavých míst, objektů, tradičních akcí, fotky z projektových aktivit na české a polské straně, běžné číslování dnů a týdnů; svátek ve dvou jazycích; Pl-Čr státní svátky, včetně náboženských dnů a svátků. Kalendář bude vydán proto, abychom  se navzájem lépe poznali, měli  informace o připravovaných čs. a polských svátcích, včetně  dnů volna. Kalendář bude také podporovat projekt a společné akce. Dokumenty do tisku poskytne každý partner zvlášť.

Vydání kalendáře bude památkou a zároveň závěrečnou akcí projektu.

Termíny:podklady 02-05/2017 /součinnost všech obcí/

             Tisk v PL 07/2017

 

7. Poznej souseda

Vývoj Pl-čR interaktivní elektronické  mapy regionů Obce Kłodzko a Mikroregionu Bělá smožností jejího otevření na mobilním zařízení. Mapa bude zahrnovat výběr důležitých památek a zajímavá místa z oblasti partnerů projektu.Kliknutím na město budete moci přečíst o něm informace. Zástupci obou regionů budou samostatně vyznačovat své zajímavá místa, která budou chtít umístit na mapě.  Komplet mapa bude k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek partnerů projektu- Obce Kłodzko a Mikroregionu Bělá /nebude problém pro využití na jednotlivých stránkách obcí/.  Za vyhotovení projektu mapy bude zodpovědný  vedouc PL partner. Naším úkolem je poskytovat potřebný materiál, co se týká území a památek  regionu.

Termíny:   podklady 05/2017 /součinnost všech obcí/

 

Projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis – rozpočet projektu je  zhruba 400 000 Kč , dotace je 85% a tak jako v minulosti v případě tohoto typu projektu je potřeba jej předfinancovat , rozpis k úhradě byl všem obcím zaslán 29. 10. 2016. Po vyúčtování budou předfinancované výdaje obcím navráceny.

 

 

S. Klengelová, V.Bukovský

 

 

 

 


 Výstava v Kvasinách přilákala stovky návštěvníků

KVASINY - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá, jako svazek čtyř obcí - Skuhrov nad Bělou, Osečnice, Kvasiny a Bílý Újezd a města Solnice, pořádal v sobotu 15. října dlouhodobě připravovanou akci, jejíž součástí byl jarmark zaměřený na propagaci výrobků regionálních producentů zemědělství a výrobků propagujících životní prostředí.

Centrem dění se stal Kulturní dům v Kvasinách a jeho bezprostřední prostranství. Zatímco v jeho vnitřních prostorách probíhal jarmark tematicky zaměřených výrobků, své místo zde měla i prezentace Střední školy zemědělské a ekologické a středního odborného učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, dále pak zde byl vyčleněn prostor pro výstavu malebných fotografií s krásami našich nedalekých Orlických hor a taktéž zde své výrobky prezentoval místní Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. V předsálí kulturního stánku vznikla improvizovaná kavárna, kde návštěvníci mohli ochutnat sladká překvapení z místní  pekárny Na plechu – PFERDA z.ú., nechat si k tomu uvařit kávu, posedět a zakoukat se do lákavé videoprojekce regionální fauny a flory a poté ještě případně nakoupit regionální farmářské dobrůtky či vyzkoušet si paličkování. Na venkovním prostranství pak mohli hosté navštívit stánek firmy EKO-KOM, a.s. a zejména děti ozkoušet řadu edukačních soutěží a her zaměřených na třídění odpadů nebo si jen tak zaskákat v prostoru skákacího popelářského auta či si nechat vymalovat obličej od zručné výtvarnice. Dále bylo možné obdivovat stánek s unikátními hmyzodomečky, zhlédnout ukázky prací a výsledných produktů místního spolku včelařů z.s, výstavu domácích zvířat, výstavu zemědělské techniky, přehlídku výcviku koní či využít možnosti jízdy na konících. A jelikož počasí, které do té doby nepřálo venkovním aktivitám, se nám na naši akci umoudřilo a dopřálo příjemných teplot i občasných slunečních paprsků, mohli návštěvníci celé akce po pestrém programu posedět na přichystaném venkovním posezení, využít možnosti bezplatných ochutnávek regionálních farmářských, pekařských i cukrářských výrobků nebo zakoupit udírenské občerstvení a zaposlouchat se do odpoledního hudebního vystoupení živé hudby Black-Buřiňos, které bylo doprovodným programem celé tematicky zaměřené akce.

Akce, kterou navštívilo několik set spokojených návštěvníků, byla podpořena dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Propagace životního prostředí a zemědělství, dále pak samozřejmě organizátorem akce tedy DSO Mikroregionem Bělá a taktéž hostitelskou obcí Kvasiny. Věříme, že rozmanitost akce přinesla všem, kteří dorazili, možnost nalézt ledacos nového na poli odpovědnějšího přístupu k  životnímu prostředí, které nás obklopuje a ve vztahu k místní krajině a zemědělství nebo alespoň příležitost příjemně strávených chvil při víkendovém programu.

Stanislava Klengelová a Vladimír Bukovský, DSO Bělá

 

Odkazy na články o výše uvedené akci:

 


Pozvánka na zasedání Valné hromady Mikroregionu Bělá, 
která se bude konat na OÚ v Solnici 14.9.2016 od 8.00 hodin.

Program:

Vladimír Bukovský
předseda Mikroregionu Bělá

Pozvánka je ke stažení: zde

   


Pozvánka na zasedání Valné hromady Mikroregionu Bělá,
která se bude konat v prostorách u OÚ v Osečnici 27.5.2016 od 10.00 hodin.

Program:


Vladimír Bukovský
předseda Mikroregionu Bělá

Pozvánka je ke stažení: zde
 
      
   
 
 

 

Pozvánka na zasedání Valné hromady Mikroregionu Bělá,
která se bude konat ve spolkových prostorách v Bílém Újezdě 22.4.2016 od 10.00 hodin.

Program:


Vladimír Bukovský
předseda Mikroregionu Bělá

Pozvánka je ke stažení: zde
 

 

Pozvánka na zasedání Valné hromady Mikroregionu Bělá,
která se bude konat na OÚ v Kvasinách 12.2.2016 od 10.00 hodin.

Program:


Vladimír Bukovský
předseda Mikroregionu Bělá

Pozvánka je ke stažení: zde


 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.mikroregion-bela.cz 25. 3. 2019, 04:54